.:: Druhy nerezovej ocele. ::.

Druhy nerezovej oceleAntikorové ocele sú chrómové zliatiny so železom, obsahujúce 12 – 30 % chrómu, až 30 % niklu alebo do 24 % mangánu pri určitom množstve molybdénu, kremíka, medi, niobu a podobne. Chróm zaisťuje pasivitu týchto zliatin a je preto rozhodujúcim prvkom pre dosiahnutie odolnosti voči korózii. Nerezové ocele rozdeľujeme podľa ich chemického zloženia a štruktúry do týchto základných skupín :

Austentické ocele: Majú zo všetkých základných tried najvyššiu koróznu odolnosť, ktorú je možné ešte zvyšovať pridaním molybdénu a medi. Významnou vlastnosťou je ťažnosť a húževnatosť.

Martenzitické ocele: Korózna odolnosť je nízka. Môžu nájsť použitie v styku s kyselinou dusičnou, boritou, octovou, benzoovou, olejovou, pikrovou, s uhličitanmi, s dusičnanmi a s lúhmi. So stúpajúcou teplotou však ich odolnosť klesá. Oodlnosť voči atmosferickej korózii je dostatočná len vo veľmi čistom ovzduší.

Feritické ocele: Sú magnetické a dostatočne ťažné. Vyšší obsah chrómu zvyšuje ich koróznu odolnosť, ktorá je v oxidačných prostrediach vyššia než u martenzitických ocelí. Použitie – v chemickom priemysle, v prostredí kyseliny dusičnej, v doprave, vzduchotechnike, architektúre. V niektorých priemyselných atmosférach však nevyhovujú. Nevhodné sú v zvarovaných konštrukciách.

Austenticko-feritické (duplexné) ocele: Sú odvodené od klasických austentických ocelí, vďaka vysokému obsahu chrómu a molybdénu majú výbornú odolnosť voči puklinám a korózii. Mikroštruktúra duplexu poskytuje výsokú odolnosť v lome voči korózii pod tlakom, voči námahovej korózii a erózii. Zvárateľnosť duplexných ocelí je dobrá.

Super zliatiny: Niklové kovové zliatiny vyvinuté pre prácu pri vysokých prevádzkových teplotách, s vysokou odolnosťou voči mechanickej námahe, s vysokou korozovzdornou odolnosťou a s nízkym koeficientom dilatácie.

kľúčové slová: antikorové zábradlie, antikorové doplnky, oceľové konštrukcie, kovovýroba, antikorový nábytok, výroba z nerezu, nerezové záhradné doplnky, nerezové zábradlia, nerezové oplotenia, nerezové bytové doplnky, oceľové prestrešenia, gastro nábytok, záhradný nábytok, oceľové stojany, nerezové pulty, oceľové regále, madlá, antikorové police, nerezové stoly, atypický nerezový nábytok