.:: PROXIMA 2 - zábradlia ::.

Antikorové zábradlia kombinované so sklom, lankové zábradlia na prízemí a trubkové zábradlia urobili túto stavbu luxusným domovom pre nových obyvateľov budovy :

preskelné zábradlie balkónovlankové zábradlie prízemiapreskelné zábradlie balkónov2preskelné zábradlie balkónov3trubkové zábradlie

proxima2 proxima2 proxima2